FAQ

ทำอย่างไรถึงจะได้สิทธิการลงภาพในแกลลอรี่

A:

ทาง PIXNIQ จะส่งคำเชิญไปยังช่างภาพแต่ละท่านโดยพิจารณาจากผลงานในระดับอาชีพที่ผ่านมา และช่างภาพท่านนั้นตกลงยอมรับเงื่อนไขที่ทาง PIXNIQ กำหนดไว้

PIXNIQ จะพิจารณาจากผลงานของช่างภาพที่ได้รับคัดเลือกให้มีกระทู้อยู่ใน Featured Articles อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีผลงานผ่านการพิจารณา ทาง PIXNIQ จะส่งคำเชิญไปให้ช่างภาพรายนั้น

กรณีลูกค้าต้องการได้ผลิตภัณฑ์แบบที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในรูปแบบของ PIXNIQ กำหนดไว้ในเบื้องต้น

A:

หากต้องการผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ที่ไม่ได้กำหนดรูปแบบไว้ในเว็บ ท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง contact us ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปและเสนอราคาเป็นกรณีพิเศษ

กรณีลูกค้าต้องการภาพที่ไม่ได้ลงไว้ในแกลลอรี่

A:

สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง contact us ทางเว็บจะดำเนินการจัดหาภาพรูปแบบดังกล่าวให้พิจารณา

การเลื่อนบทความให้ไปอยู่ใน Featured Articles

A:

บุคคลทั่วไปสามารถลงภาพได้ใน Main Articles การย้ายบทความให้มาอยู่ใน Featured Articles เป็นการพิจารณาของผู้ดูแลเว็บไซต์

วิธีการจัดส่งภาพพิมพ์

A:

ทาง PIXNIQ จะส่งภาพที่ไม่ได้ใส่กรอบ หรือแคนวาสขึงบนเฟรมให้ลูกค้า เนื่องจากค่าจัดส่งจะต้องถูกรวมเข้าไปทำให้มูลค่าผลิตภัณฑ์สูงขึ้นมากโดยไม่จำเป็น และเป็นส่วนที่ไม่มีใครได้ประโยชน์ PIXNIQ จึงมีนโยบายส่งเฉพาะภาพถ่ายใส่กระบอกส่งไปรษณีย์ เพื่อลดค่าจัดส่งลงให้ได้มากที่สุด โดยที่เราจะเผื่อขอบของแต่ละภาพไว้ให้เหลือมากขึ้น เผื่อการยับในขณะขนส่ง และหากมีการยับเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็สามารถกรีดออกก่อนนำไปเข้ากรอบได้

แต่หากลูกค้าท่านใดต้องการให้มีการใส่กรอบ ขึงเฟรมให้ กรุณาติดต่อเข้ามาทาง contact us ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป และเสนอราคาเป็นรายกรณี

ความคาดหวังของ PIXNIQ กับสังคมถ่ายภาพเมืองไทย

A:

PIXNIQ อยากให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดจากไฟล์ดิจิตอลของช่างภาพในหลากหลายรูปแบบ เพื่อขยายขอบเขตของการถ่ายภาพออกไปให้ได้มากที่สุด ดังนั้น หากช่างภาพท่านใดมีความคิดสร้างสรรค์อยากผลิตผลงานใดๆก็ตาม สามารถติดต่อทาง PIXNIQ ได้ เพื่อที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนไอเดียและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน

If you have any more question.

CONTACT