Hornbill

6 Photo

Back to all album
 • นกแก๊ก-ต้นไทร

  นกแก๊ก เป็นนกเงือกขนาดเล็กที่สุดที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชอบกินผลไม้และสัตว์ ในฤดูทำรัง ไทรเป็นอาหารหลักชนิดหนึ่งของลูกนกแก๊ก **หมายเหตุ** 50% ของรายได้สุทธิของช่างภาพ มอบให้โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก

  Start 2370 THB

  View Details
 • นกกก ๑

  ยามเช้า นกกกบินร่อนออกหากินในหุบเขากลางป่าเขาใหญ่ **หมายเหตุ** 50% ของรายได้สุทธิของช่างภาพ มอบให้โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก

  Start 3950 THB

  View Details
 • พ่อนกแก๊ก

  พ่อนกแก๊กเก็บลูกไทรบินกลับไปป้อนให้แม่นกที่อยู่ในโพรงรัง **หมายเหตุ** 50% ของรายได้สุทธิของช่างภาพ มอบให้โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก

  Start 2370 THB

  View Details
 • นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว

  นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว เป็นนกเงือกชนิดที่พบตัวยากที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในฤดูทำรัง พ่อนกจะมีผู้ช่วยเป็นนกตัวผู้ที่ยังไม่จับคู่ ๑-๕ ตัว ช่วยหาอาหารมาป้อนแม่และลูก ปรกตินกชนิดนี้จะหากินกันเป็นฝูง ชอบกินแมลงและสัตว์มากมากกว่านกเงือกชนิดอื่น **หมายเหตุ** 50% ของรายได้สุทธิของช่างภาพ มอบให้โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก

  Start 3950 THB

  View Details