Cityscape

1 Photo

Back to all album
  • Bhumibol 2 Bridge

    จากบนสะพานภูมิพล 2 มุมมองของกรุงเทพฯ ที่เห็นเวิ้งน้ำเจ้าพระยา ในส่วนที่เราเรียกกันว่า กระเพาะหมู ทางฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือกของกรุงเทพ บนนี้มองเห็นโครงการตามแนวพระราชดำริ คลองลัดโพธิ์ ได้อย่างชัดเจน เป็นโครงการที่ช่วยให้การจัดการน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

    Start 3950 THB

    View Details