Photobook

บันทึกช่วงเวลาดีๆของชีวิตในรูปแบบของ Photobook หรืองานพิมพ์ภาพติดผนัง เป็นของขวัญหรือของตกแต่งบ้านสำหรับทุกคนในทุกโอกาส Photo book and Photo print in Thailand.

ช่างภาพที่อยากทำ Photobook สำหรับรวบรวมผลงานของตัวเอง หรืออยากผลิตเพื่อการขายแต่ไม่ต้องการผลิตเป็นจำนวนมาก PIXNIQ สามารถผลิตให้ท่านได้

รวมถึงการผลิต photobook เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าในงานสำคัญต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในงานของช่างภาพและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

สัมผัสประสบการณ์ที่ดีในการดูภาพ คัดกรองความทรงจำที่มีค่าให้อยู่ในรูปแบบที่สัมผัสจับต้องได้ ตามสโลแกนของเราคือ Feel The Real

เราเชื่อว่า รูปดี ... ต้องพิมพ์