At The Heart of Bangkok

3 September 2016 / 1751 views

"Continuum of Era"

"มหานคร" ตึกระฟ้าที่สูงที่สุด แชมป์ใหม่ที่มาแทนที่ตึกใบหยก 2 ที่ครองแชมป์มานานหลายปี โดดเด่นด้วยสถาปัตยกกรรมที่มีความแปลกเฉพาะตัว กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เคียงคู่กับสัญลักษณ์เก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานกว่า 234 ปี อย่างพระบรมมหาราชวัง

แนวคิดในการถ่ายภาพ: ถ่ายทอดสัญลักษณ์เก่าและใหม่ของกรุงเทพมหานครเคียงคู่กัน แสดงความเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย
เทคนิคในการถ่ายภาพ: ถ่ายไฟที่ฉายแสดงอยู่ไปเรื่อยๆ แล้วนำมาเลือกและรวมในขั้นตอนการตกแต่งภาพเพื่อเติมให้แสงไฟที่ตัวตึกมหานครและตึกรอบข้างสว่างไสวโดดเด่น


"At The Heart of Sathon"

สาทร ย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมืองหลวงของไทย โดดเด่นด้วยตึกสูระฟ้ามากมาย (และรถติดระดับมหาวินาศ ฮาาา) โดยเฉพาะหมู่ตึกที่แยก สาทร-นราธิวาส....ซึ่งล่าสุด ตึกมหานคร ได้เป็นอีกหนึ่งตึกที่เกิดขึ้นมาในบริเวณนี้ ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

แนวคิดในการถ่ายภาพ: ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของหมู่ตึกย่านสาทร
เทคนิคในการถ่ายภาพ: ใช้ ultrawide angle lens ถ่ายเสยขึ้นฟ้าเพื่อเก็บหมู่ตึกในบริเวณนี้ และใช้ประโยชน์จาก perspective distortion ที่เกิดจากการถ่ายเสยด้วย ultrawide angle lens สร้าง vanishing point ของหมู่ตึกที่ลู่เข้าหากัน เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ระฟ้าของหมู่ตึกเหล่านี้
ความเห็นของผู้เขียน ทาง PIXNIQ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบทความมีสิขสิทธิ์ของผู้เขียน

Related Stories

Comments

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น Sign in
POWERED BY MINIMORE